MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Huma Oto Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - კონუ:

Işbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptıgı, aşagıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077ümas sayılicilerkıl. şmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2 - SATICI BİLGİLERİ:

Ad/Soyad/Ünvan: Huma Oto
მისამართი : Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 14. Sok N:457/4 Maslak İstanbul


ტელეფონი: +90 212 289 99 89

ფოსტა: info@humaoto.com

* Tüketicimiz tum talep ve şikâyetlerini yukarıda bilgileri açıklanan kuruma iletecektir.

MADDE 3 - ALICI BİLGİLERİ:

Adı/Soyadı/Ünvanı:
მისამართი:
ტელეფონი:
ფაკები:
ელფოსტა:

MADDE 4 - SÖZLEŞME KONSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

Malın / Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibi
olup, bu vaatler 24 saat içerisinde geçerlidir.
Mal / Ürün/Hizmet türü:
მარკა / მოდელი:
რენგი:
ადედი:
Satış Fiyatı (KDVdahil):
Kargo Ücreti:
Ödeme şekli:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:

 

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER:

5 - 1 ALICI, Madde 4'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi be olduğundili elektrolinder.

5 - 2 Sözleşme konusu ürün, ALICI' dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/ kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Huma Oto sorumlu tutulamaz.

5 - 3 SATICI, sözleşme konusu ürünün, sağlam eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim etmesinden sorumludur.

5 - 4 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilör içinde açıiğıak ruluşa teslim edilir.

5 - 5 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI' ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şeki ileottmes.

5 - 6 Ürünün tesliminden sonra ALICI ' ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde Yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ileru banka veluşundelinie SA. LICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 iş günü içerisinde SATICI' ya gönderilmesi zorunludur.

5 - 7 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süreci içinde teslim edemez ise. yaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süreci içinde teslim edemez ise. 'nın siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve / veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.ALICI'nın siparişi iptal etmesi durumunda ödediği tutar 10 გუნდინეთენდენაკირ.

5 - 8 ALICI garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımının yapılması için Ürün yetkili servis bildüokiün' ebilir bu taktirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

5 - 9 İş bu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI'ya ulaştırılmasından sonra geçerlik kazanır.

5 - 10 Siparişleriniz, banka yada Huma Oto Kredi Kartı güvenlik birimi tarafından gerekli durumlarda veya kart sahibinin farklı olması durumunda, siparişleriniz ile ilgili onay alabilmek için kredi kartı sahibine, სისტემური. şinizi kredi kartı sahibinin güvenliğini sağlama amacı ile iptal edebilmekteyiz.

5 – 11 .Her siparişte banka kayıtları ve bilgisayar ip numarası kayıt altına alınarak herhangi bir sahtekarlık durumunda savcılığa bildirilerek sorumlu ip sahibi hakkında sahtekarlık sucakındaile.

Huma Oto İnternet sitesinde aksi belirtilmediği sürece mantığa aykırı rakamlarla ( 200 TL lik malın 20 TL. a satılması gibi ) satış yapılmamaktadır.

Teknik hatalar nedeniyle bu tür yanlış fiyatla girilen siparişler, iptal edilecektir.

Tipografik hatalar bağlayıcı değildir.

 

MADDE 6 - კაიმა ჰაკი:

ALICI' sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa tesliminden ( 7 ) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'YA faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI' ya teslim edilen ürünün SATICI' ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin SATICI ' ya ulaşmasını takip eden 7 gün içerisinde ürün bedel ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa şair yasal yükümlülükler iade edilmez.Cayma hakkı nedeni ile iade ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Ayrıca, niteliği itibari ile iade edilmeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanma tarihi geçen ürünler için caykullan haymak. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri ( ტონერი, kartuş şerit vb) და her türlü kozmetik ürünlerinde cayma hakkının kullanılması, ürünün kullanılması, ürünün kullanılması, ürünün açılünün bokullan, ması şartına bağlıdır.

 

MADDE 7 - SİPARİŞ İPTALİ:

ALICI ' sözleşme konusu ürünün sipariş iptalini 24 saat içinde 0535 523 33 59 nolu telefona veya info@humaoto.com მისამართი bildirmek zorundadır. Vermiş olduğunuz sipariş eğer kargoya verilmiş ise siparişinizin iptali gerçekleştirilememektedir. İade işlemleri cayma hakkı kuralı geçerlidir.

 

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret bakanlığınca idare edilene kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI' nın veya SATICI' nın yerleşim yerindeki Tüketici mahkemeleri Yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI ve SATICI iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Alıcı, 4882 SK ile değişik 4077 SK'un M. 9/A, f.2 ve Mes. Söz. იონ. 5. ve 6. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

 

Ben Tüketici/Alıcı olarak, İşbu 1 (bir) sayfadan ibaret Ön Bilgilendirme Belgesinde yazan tum hususları okudum, anladım, kabul ettim ve tum bu hususları onayladım, teyit ettim. 

 

Adı- Soyadı:
ტარიჰი: სიპარიშ ტარიჰი
იმზა:

ჰუმა ოთო